Montera en trapphiss

Att få en trapphiss monterad kan göra en stor skillnad i en persons liv. För det finns flera olika stadier i livet där man helt enkelt kanske inte kan eller orkar gå i trapporna. För många så blir det då ofta ett val om man kanske måste lämna sitt hem och flytta. Det är något som en trapphiss kan motverka.

För om man monterar en trapphiss så kan man enkelt både komma upp och ned i sitt hus utan problem. Det är tyvärr en kostnad som de flesta inte alltid kan ha råd att betala helt själv. Då finns det ofta hjälp att få från kommunen men även från välgörenhetsorganisationer. Det ska aldrig krävas av en människa att lämna sitt hem om det finns ett alternativ. Självklart så kanske det är som så att man inte kan montera en trapphiss i hemmet. Något man bör vara beredd på om man har trappor som är väldigt smala. Då kan det vara svårt att få en trapphiss monterad.

Trappor som är relativt breda och som inte svänger i alltför snäva vinklar bör inte vara några problem. Man bör däremot alltid vara beredd på att detta inte är något som går väldigt snabbt att få monterat.

Montera en trapphiss och få ett bättre liv

Att montera en trapphiss kan underlätta livet något markant. Om man är gammal eller har något handikapp är det inte enkelt att klara av att bo kvar i huset. Om man då istället monterar en trapphiss så kommer det att bli mycket enklare.

Då kommer man fortfarande kunna röra sig obehindrat mellan de olika våningarna. Även för personer som sitter i rullstol så finns detta alternativet. Då kan man montera en trapphiss med en plattform som gör att rullstolen kan följa med upp och nedför trappan. Det här är det enda alternativet om man vill kunna röra sig obehindrat utan hjälp. För även om man har hemtjänst så är det inte alltid enkelt att behöva vänta på den. Vill man ta sig mellan våningarna behöver man då avvakta med detta tills hemtjänsten kan titta förbi. Något som de kanske inte kan göra förrän nästa dag. Vilket inte är så kul för den som då kanske skulle vilja röra på sig mer hemma.

Därför kan man genom att montera en trapphiss få ett mycket bättre och mera rörligt liv. Man behöver då inte ens tänka tanken på att flytta från sitt hem på grund av detta. Vilket tyvärr är något som många annars hade gjort.

Få ekonomisk hjälp att montera en trapphiss

Om man inte har råd att själv bekosta en trapphiss hemma så kan man alltid vända sig till sin kommun. De erbjuder oftast hjälp om de anser att man har ett behov av en trapphiss. Vilket är något man behöver om man inte på något annat sätt kan röra sig hemma.

Så kontakta din kommun för att få reda på hur du ansöker om ekonomisk hjälp. Tänk också på att alltid överklaga kommunens beslut om det blir ett avslag. Du har troligtvis rätten att få en trapphiss monterad.

Att tänka på

Om man är i behov av en trapphiss måste man hitta någon som kan installera den i ens hem. Det är inte alltid en lätt uppgift då det finns många aktörer på marknaden. Först och främst behöver man ta reda på vilket företag man vill anlita för detta. På internet går det att hitta mycket information om de olika företagen. Då kan man lätt bilda sig en uppfattning om vilket företag som passar just dig bäst. Man kan även läsa recensioner på internet för att hitta det företag som andra rekommenderar.

När man väl har sin trapphiss installerad är arbetet ändå inte helt färdigt. För att garantera att de fungerar på rätt sätt bör man serva sin hiss ungefär en gång om året. Därför kan det vara bra att kolla upp om företaget som installerar hissen erbjuder service. Ofta kan det ses som en fördel att samma företag tar hand om hissen efter installation. Då kan man vara säker på att servicen utförs på rätt sätt.

montera en trapphiss